ik ben professional
menu
Bouwsteen 3
Zelfreflectie in zorgteams

Deze bouwsteen richt zich op

  • Betrokken en vakbekwame medewerkers
  • Hoe wij leren en verbeteren

Over de bouwsteen

We meten de tevredenheid van onze medewerkers natuurlijk regelmatig. Dat doen we met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO 2020). We vinden het ook belangrijk dat medewerkers van Linc samen in gesprek gaan over hun werk en functioneren in én met het team. Hoe we dat doen? Je ziet er meer over in de video.
 

Bekijk de video

Medewerkerstevredenheids-
onderzoek

Bij Linc staan we met elkaar in verbinding. En dus is dat ook hoe we met elkaar praten, bijvoorbeeld over de tevredenheid van onze medewerkers. Het MTO niet zomaar het invullen van een vragenlijst, maar erna vindt direct een gesprek plaats. In 2020 heeft de laatste meting plaats gevonden, voor de resultaten zie het rapport van 2020. In 2022 meten we de tevredenheid van onze medewerkers opnieuw.

OR

Linc wordt steeds groter, de groeiende organisatie vraagt om een gestructureerde wijze van inspraak van medewerkers. In 2021 zijn daarom succesvolle verkiezingen gehouden voor een ondernemingsraad. In 2022 start de ondernemingsraad op en wordt de werkwijze verder vormgegeven door de OR

Teamreflectie

Als je beter wilt worden in wat je doet, moet je kritisch naar jezelf durven kijken. Dat geldt voor onze medewerkers én de teams waarin ze werken. Teamreflectie vindt minimaal een keer per jaar plaats. We kijken dan naar wat we goed doen en wat er beter kan. De uitkomsten daarvan, inclusief de punten waarop we moeten verbeteren, worden vastgelegd. De teams hebben zich afgelopen jaar gebogen over thema's als 'het proces rondom de client', 'relatie cliënt en medewerkers', 'borging van veiligheid ' en 'kunnen we als team goed ons werk doen'. Alle teamleden konden aangeven hoe ze over deze thema's dachten. Daarna zijn ze samen in gesprek gegaan over de resultaten. Waar nodig zijn verbeterpunten opgesteld en hebben de teamleden dit opgepakt. Een algemene reactie was dat het fijn is om op deze manier eens stil te staan met elkaar. In 2022 wordt de gebruikte methodiek van teamreflectie geëvalueerd en wordt ook gestart worden met intervisie in alle teams.

Medewerkersverhalen

Quincy
Quincy, 25
“Werken bij Linc voelde meteen vertrouwd”
Lees mijn verhaal
Martine
Martine, 53
“Ik was veranderd, de wereld was veranderd. Tijd voor actie!”
Lees mijn verhaal
Fransiska
Fransiska, 44
"Ik ben de persoon die vertrouwen geeft en mee op zoek gaat naar het waakvlammetje"
Lees mijn verhaal
Justin
Justin, 38
“Dat ik de zorg in wilde, was voor mij al snel duidelijk”
Lees mijn verhaal
Rafaëla
Rafaëla, 34
“Lekker ongedwongen, typisch Linc naar Zorg”
Lees mijn verhaal

Benieuwd naar de
andere bouwstenen?

Bouwsteen 1
Zorgproces rondom de individuele cliënt
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van cliënten
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 4
Visitatie
Bekijk bouwsteen