ik ben professional
menu

Wij leggen
de Linc

Linc naar Zorg biedt begeleiding, beschermd wonen en ambulante zorg aan een doelgroep met meervoudige problematiek. Vaak is er sprake van een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische, psychiatrische, verslavings-, gedrags-, systeem-, NAH- of transculturele problematiek. 

Linc naar Zorg ‘doet wat nodig is, wanneer dit nodig is’. Daarbij staat Linc naar Zorg voor verbinding. We werken samen met ketenpartners , verhouden ons op een gelijkwaardige manier tot de cliënt en leggen de verbinding naar een sociaal netwerk. 
 

Linc naar Zorg

Ons
doel

Het doel van zorg bij Linc naar Zorg is het bereiken van de complexe groep die buiten de reguliere zorg valt. We bieden zorg aan cliënten die tussen wal en schip vallen en niet weten aan te haken bij een reguliere zorgpartner. We willen de zelfredzaamheid vergroten en de regie op het eigen leven teruggeven. Bij alles wat we doen, leggen we de regie dan ook zoveel mogelijk bij de cliënt.

Neem contact met ons op

Waar wij voor staan

Linc naar Zorg wil groot zijn in kleinschalige zorg van hoge kwaliteit. Wij gaan voor een hoge kwaliteit van leven en veel autonomie voor onze cliënten. Leidraad voor de coaches hierbij is dat de wensen van de cliënt centraal staan. We betrekken onze cliënten bij het volledige ondersteuningsproces.

 

Waar wij voor gaan

Wij vinden het belangrijk dat mensen participeren in de samenleving. Samen met de cliënt kijken we wat er nodig is om dit te bereiken. Iedere cliënt is een volwaardige burger met talent. Met deze werkwijze begeleiden we cliënten naar meer zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Ons doel is op efficiënte en duurzame wijze zorg verlenen waardoor mensen zich betekenisvol voelen en kunnen meedoen in de maatschappij, nu en in de toekomst.

Linc naar Zorg