ik ben professional
menu

 

 

Cliëntinformatie

 

Hieronder vind je achtergrondinformatie over onze zorg - en dienstverlening: 

Informatie over de Wmo en WLZ

Linc naar zorg biedt zorg op de basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Op Zorgwijzer.nl vind je meer informatie over de Wmo. Ook kun je terecht bij je gemeente. 
Hier vind je meer informatie over kosten en vergoedingen Wlz (Volledig Pakket Thuis).
 

Kwaliteit

Wát we doen, willen we goed doen. En dus denken we bij Linc naar Zorg na over de kwaliteit van zorg. Wil je in één oogopslag zien waar we binnen Linc naar Zorg op het gebied van kwaliteit mee bezig zijn? Bekijk dan hier onze webpagina over kwaliteit. 

Klachten
Op onze pagina Klachten vind je meer informatie over hoe je een klacht kunt indienen.