ik ben professional
menu
Linc naar Zorg


 

Wij bieden
het steuntje
in de rug

Ieder mens is anders en heeft behoefte aan een ander soort begeleiding. Linc naar Zorg stemt de begeleiding daarom af op wat de cliënt nodig heeft. We bieden de juiste ondersteuning, waardoor de cliënt in staat is zelf vorm te geven aan zijn leven. Heeft de cliënt naast begeleiding ook behandeling nodig? Ook dat bieden we bij Linc naar Zorg!

Begeleiding
op maat

Voor onze complexe doelgroep is een adequate steunstructuur noodzakelijk waarin de cliënt een maximaal gevoel van autonomie ervaart.  Veelal zijn cliënten zorgmijdend.  De inzet van de coaches is dan ook gericht op het aanpassen van de omgeving en zorgverlening, aan de ondersteuningsvragen van de cliënt. Op die manier kan Linc naar Zorg de gids zijn die cliënten nodig hebben in de alsmaar sneller ontwikkelende maatschappij. 

De coaches van  Linc naar Zorg bieden de cliënten passende hulp op de momenten dat het nodig is. Onze coaches zijn een mix van agogisch en verpleegkundig geschoold personeel. Zij worden ondersteund door het expertiseteam. 
 

Benieuwd naar onze coaches? 

Wie zijn wij 

Wet langdurige zorg (Wlz)

Binnen Linc naar Zorg wordt Wlz-zorg vormgegeven door zorg in natura te leveren vanuit het Volledig Pakket Thuis (VPT).  De Wlz-zorg omvat onder andere persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, behandeling en dagbesteding.
De doelgroep van Linc naar Zorg is complex en heeft een langdurige en intensieve ondersteuningsvraag. Dit is terug te zien in de hoeveelheid zorgprofielen ZZP VG 06 (wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulatie) en incidenteel een ZZP VG 03. Andere zorgprofielen zijn in overleg mogelijk.

Neem contact op Aanmelden

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Linc naar Zorg biedt ondersteuning op een coachende en faciliterende wijze in de behoefte van de cliënt aan zelfstandigheid. De ondersteuning is gericht op het eigen maken van vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Linc naar Zorg biedt een integrale aanpak en focust op de vertrouwensband door middel van oprecht contact. De coaches begeleiden cliënten bij het overzien en begrijpen van situaties op allerlei levensgebieden. Dit heeft een positieve invloed op deze levensdomeinen, want de cliënt heeft een vangnet nodig. Binnen de Wmo-zorg kan men differentiëren tussen generieke en hoog complexe zorg, afhankelijk van de problematiek.

Neem contact op Aanmelden

 

Behandeling
als dat nodig is

Linc naar Zorg beschikt over een expertiseteam dat de behandeling van onze cliënten vormgeeft. In de meeste gevallen betreft het WLZ-cliënten die vastlopen door bijvoorbeeld psychische of psychiatrische klachten, verslavings-of systeemproblematiek. Het expertiseteam is beschikbaar voor de coaches van Linc naar Zorg, maar is ook door andere organisaties te raadplegen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Centrum 2020

 

Het expertiseteam kan worden ingeschakeld voor o.a.:

 • (sociaal) psychiatrisch onderzoek, waarin samen met de cliënt, zijn omgeving, het team en andere betrokkenen gekeken wordt naar de oorzaken van het gedrag
 • indicaties ten behoeve van behandeling
 • advies & consultatie
 • indicatiestelling en monitoren farmacotherapie
 • systeemtherapie
 • EMDR
Het expertiseteam bestaat uit de volgende disciplines: 
 • Psychiater
 • Arts VG
 • Systeemtherapeut
 • SPV
 • Orthopedagoog
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen
Brian
Brian, 33
“Vrijheid is voor mij heel belangrijk”
Lees mijn verhaal