ik ben professional
menu
Linc naar Zorg


 

Wij bieden
het steuntje
in de rug

Ieder mens is anders en heeft behoefte aan een ander soort begeleiding. Linc naar Zorg stemt de begeleiding daarom af op wat jij nodig hebt. We bieden jou de juiste ondersteuning, waardoor jij in staat bent zelf vorm te geven aan je leven!  Heb je naast begeleiding ook behandeling nodig? Ook dan kun je bij Linc naar Zorg terecht.

 

Begeleiding 
die bij jou past

Onze coaches werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ze werken samen met jou aan jouw uitdagingen en problemen. Hiervoor stellen we samen een plan op, waarbij jouw (zorg)vraag centraal staat. De coaches zijn flexibel en zijn er wanneer jij ze nodig hebt. We werken met een team van coaches met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. Zo zorgen we ervoor dat er altijd iemand is die bij jou past. 

De begeleiding die de coaches bieden is heel divers. Ze bieden bijvoorbeeld begeleiding bij plannen, het krijgen van een dagritme- en structuur, het verminderen van stress, het verbeteren van je sociale vaardigheden, het vergroten van je eigenwaarde en zelfvertrouwen of werken aan je zelfredzaamheid.

In jouw eigen omgeving

Ondersteuning door onze coaches vindt plaats in jouw directe omgeving, bij je thuis, op school of op je werkplek.
Linc naar Zorg biedt begeleiding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We hebben Wmo-contracten met verschillende gemeenten.

Wil je weten of wij jou ondersteuning kunnen bieden in je eigen omgeving?

Neem contact op Aanmelden

Bij ons

Wil je meer informatie over wonen bij Linc naar Zorg?

Wonen bij Linc

Linc naar Zorg

Behandeling
als dat nodig is

Linc naar Zorg beschikt over een expertiseteam dat de behandeling van onze cliënten vormgeeft. In de meeste gevallen betreft het Wlz-cliënten die vastlopen door bijvoorbeeld psychische of psychiatrische klachten, verslavings-of systeemproblematiek.
Bij het expertiseteam kun je terecht voor:

  • (sociaal) psychiatrisch onderzoek
  • het meedenken over welke behandeling kan helpen
  • meedenken over welke medicatie kan helpen
  • advies aan andere organisaties of het netwerk
  • systeemtherapie
  • EMDR
Wessel
Wessel, 24
“Ik had nooit iemand om op terug te vallen. Nu wel.”
Lees mijn verhaal