ik ben professional
menu

Wij leggen
de Linc

Linc naar Zorg biedt zorg en begeleiding die past bij onze cliënten. We vinden het belangrijk om de Linc te leggen tussen alle elementen in jouw leven. Je huisvesting, maar ook je werk, dagbesteding en andere zaken die voor jou belangrijk zijn.  
Soms heb je behoefte aan een luisterend oor of iemand die samen met jou boodschappen doet. Soms wil je even met rust gelaten worden of gewoon een veilige plek hebben om tot jezelf te komen. Jij hebt de regie. Het is jouw leven. 

Linc naar Zorg

Altijd
bereikbaar

Wat je ook nodig hebt; Linc naar Zorg kijkt samen met jou hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Als je ons nodig hebt, zijn we er. Persoonlijk of op afstand. Per e-mail, telefoon, app of skype. Als het moet, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 

Neem contact met ons op

De kernwaarden van Linc naar Zorg

Verbinding

Met collega’s, cliënten en andere organisaties.

Zonder verbinding geen goede zorg en ondersteuning. We zien elkaar als mens en hebben oog voor elkaar. Goede begeleiding vraagt om samenwerking. Tussen collega’s, teams en met andere organisaties. We vinden het belangrijk om vanuit gelijkwaardigheid het contact met cliënten op te bouwen en sluiten aan bij de wensen en behoeften van cliënten.

Ontwikkelen

Cliënt, team- en persoonsontwikkeling.

Er is ruimte voor ontwikkeling. Persoonlijk, door te reflecteren op het eigen handelen en benodigde scholing aan te bieden. Op teamniveau, door het bespreken van vraagstukken die leven binnen het team. De zorg voor en ondersteuning van onze cliënten is gericht het vergroten of behouden de kwaliteit van leven door de ontwikkeling van een stabiele basis die past bij de cliënt.

Ondernemen

Door collega’s, voor cliënten.

We bespreken ambities en innovaties met elkaar en we toetsen ze aan de visie en koers van Linc naar Zorg. Ondernemen vraagt ook om het signaleren en bespreekbaar maken van maatschappelijke vraagstukken. We denken in kansen en spelen creatief en flexibel in op behoeftes en mogelijkheden van cliënten. We werken samen en zetten bewust een stap extra.

Linc naar Zorg

Meedenkpanel

Wij willen onze cliënten betrekken bij alles wat Linc naar Zorg doet. Dat doen we bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om deel te nemen aan het meedenkpanel. Het meedenkpanel wordt regelmatig gevraagd mee te denken over allerlei zaken binnen Linc naar Zorg. Zo heb je niet alleen regie over je eigen leven, maar ook invloed op hoe het er aan toe gaat bij Linc naar Zorg! Voor meer informatie over het meedenkpanel kun je contact met ons opnemen

Kwaliteit

Wát we doen, willen we goed doen. En dus denken we bij Linc naar Zorg na over de kwaliteit van zorg. Dat doen we o.a. door onszelf te toetsen, door afspraken te maken in een jaarlijks kwaliteitsdocument en door externe partijen mee te laten kijken naar hoe we het doen. Wil je in één oogopslag zien waar we binnen Linc naar Zorg op het gebied van kwaliteit mee bezig zijn? Klik dan hier. Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden in ons kwaliteitsdocument.