ik ben professional
menu
Giel
Terug

Giel

"Wat leidinggeven en managen betreft geloof ik dat de "eigen ik" altijd terug te zien is in het resultaat. Daarom geloof ik dat een manager niet anderen moet kunnen managen, maar vooral ook zichzelf en daarop voortdurend moet reflecteren. Alleen dan kun je in een organisatie samen het avontuur aangaan, op weg naar de gestelde doelen. En die reis is belangrijker en leerzamer dan de "uiteindelijke bestemming". Voor mij is de uitdaging om bij het onbegrepen gedrag gecombineerd met een hoge ondersteuningsbehoefte, in gezamenlijkheid met alle actoren in het systeem, de taal te vinden waarmee betekenis gegeven kan worden aan het gedrag."

Functie
Proces Manager Zorg
Specialisme

Projectmanagement. Veranderingsprocessen. LVB met bijkomende problematiek in context van bejegening. Organisatieontwikkeling, teamcoaching, supervisie en EQ i.

Achtergrond

Ooit gestart met de Z-opleiding om daarna HBO IW te gaan volgen. Verdieping is gestart met de opleiding " Supervisie, opleiden en deskundigheidsbevordering" . Daarna verschillende coaching scholingen gevolgd en ben ik gecertificeerd EQ i test-afnemer. Als laatste Master Management behaald.

Werkzaam geweest in allerlei functies in de zorg. Van begeleider, tot leidinggevende, teamcoach en manager. Begeleider geweest voor mensen met diepe verstandelijke beperking met lichamelijke beperkingen tot normaal begaafde personen met schizofrenie. Leeftijden van 1 jaar tot 70 jaar.