ik ben professional
menu
Giel
Terug

Giel

"Wat leidinggeven en managen betreft geloof ik dat de “eigen ik”  altijd terug te zien is in het resultaat. Daarom geloof ik dat een manager niet anderen moet kunnen managen maar vooral ook zichzelf en daarop voortdurend moet reflecteren. Alleen dan kun je in een organisatie samen het avontuur aangaan, op weg naar de gestelde doelen. En die reis is belangrijker en leerzamer dan de uiteindelijke bestemming"
Specialisme
Projectmanagement, veranderingsprocessen, LVB met bijkomende problematiek in context van bejegening en ontwikkeling organisatie, teamcoaching en supervisie en EQ i
Achtergrond

Ooit gestart met de Z-opleiding om daarna HBO IW te gaan volgen. Verdieping is gestart met  de opleiding “Supervisie, Opleiden en deskundigheidsbevordering. Daarna verschillende coaching scholingen en gecertificeerd EQ i test afnemer. Als laatste de Master Management behaald.

Werkzaam geweest in allerlei functies in de zorg voor mensen met een diepe verstandelijke beperking met lichamelijke beperkingen tot normaal begaafde schizofrenen. Van 1 jaar tot 70 jaar. En van begeleider, tot leidinggevende, teamcoach en manager