ik ben professional
menu
Marleen
Terug

Marleen

"Bij Linc wil ik er met collega's voor zorgen dat coaches zich ondersteund voelen, een ambassadeur zijn naar buiten en de goede vertaler van regels en kaders naar binnen, zodat we elke dag met en voor clienten de goede dingen kunnen doen."
Specialisme
Het vertalen van regels, kaders en beleid naar praktijk: én terug. Ik heb kennis van zorginkoop, Wlz, Jeugdwet, kwaliteitbeleid, verantwoording en interne controle.
Achtergrond
Ik heb na een studie Huishoud- en consumentenwetenschappen verschillende beleid en uitvoerende functies vervult bij zorgorganisaties op het gebied van kwaliteit, administratie en verantwoording. Daarna ben ik jaren lang accountmanager en beleidsmaker geweest aan de inkoop kant van de zorg (zorgkantoor en gemeente).