ik ben professional
menu

Het draait om
kwaliteit voor de cliënt.

Wát we doen, willen we goed doen. En dus denken we bij Linc naar Zorg na over de kwaliteit van zorg. Dat doen we onder andere door onszelf te toetsen, door afspraken te maken over kwaliteit en door externe partijen mee te laten kijken naar hoe we het doen. Die informatie, bundelen we in een kwaliteitsbeeld. Er zijn geen stapels papier meer, maar je vindt beknopte informatie op deze speciale kwaliteitspagina.

De pagina bestaat uit 5 onderdelen. Op deze pagina vind je een korte samenvatting van de cijfers van Linc naar Zorg van het afgelopen jaar. In het jaarverslag vind je de ontwikkelingen van Linc naar Zorg in 2023 en vertellen we wat we nog willen bereiken in 2024.

Onderaan deze pagina staan 4 blokjes waar je op kan klikken. Op deze pagina’s vind je filmpjes en uitleg over onze werkwijze en een toelichting op wat we bereikt hebben in 2023. Ook lees je waar we verder in willen ontwikkelingen in 2024.

In de afbeelding hieronder zie je in één oogopslag waar we binnen Linc naar Zorg op het gebied van kwaliteit mee bezig zijn. 

Linc naar Zorg

Voorwoord van bestuurder Tsjerk 

In 2023 hebben we weer hard gewerkt en mooie resultaten behaald! In het groeiproces van Linc naar Zorg hebben we ook een jaarkalender ontwikkeld. Daarmee kunnen we zaken eerder oppakken en ontstaat er minder paniek ‘in het moment’. Er zijn themaverantwoordelijken benoemd en opgeleid voor verschillende thema’s. In de jaarkalender zorgen we ervoor dat alle thema’s aan bod komen.

Een belangrijk onderwerp dat is opgepakt, is de veiligheid op de locaties.  Zo zijn er samen met bewoners ontruimingsoefeningen gedaan. Veiligheid op alle gebieden is een groot goed.

De BI-Tool (een systeem dat onze bedrijfsvoering ondersteunt) is in werking en daardoor kunnen wij eerder bijsturen als het nodig is. Bovendien hebben we door deze tool belangrijke informatie op één plek staan. Ook de MIC-meldingen zijn in dit systeem te zien. Op die manier kunnen we sneller zorg en aandacht geven aan onze medewerkers en cliënten die bij het incident betrokken zijn.

Al deze systemen ondersteunen ons in ons werk. Maar het liefst haal ik informatie op van de werkvloer. Aandacht voor medewerkers en cliënten is essentieel voor mijn werkvreugde. Op de vloer gebeurt het, daar zie en voel ik de kwaliteit terug. Iedere dag weer. De OR en Cliëntenraad zijn daarbij mijn extra oren en ogen binnen dit mooie bedrijf.

Tsjerk de Groot

Bouwsteen 1
Het zorgproces rondom de individuele persoon
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 3
Professionele ontwikkeling
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 4
Inzicht in kwaliteit
Bekijk bouwsteen
Certificering

Linc naar Zorg is ISO 9001:2015 gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden door wet- en regelgeving en onze samenwerkingspartners. Om de kwaliteit van zorg continue te monitoren en verbeteren wordt onze medewerkers geleerd om de PDCA- cyclus onderdeel te laten zijn van hun dagelijks handelen. Zonder veel nadruk te leggen op de theorie, krijgen onze medewerkers alle ruimte om bezig te zijn met ‘continue verbeteren’. Niet alleen in de zorg voor onze cliënten, maar ook in hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door ons opleidingsplan en Linc naar Kennis.