ik ben professional
menu

Het draait om
kwaliteit voor de cliënt.

Wát we doen, willen we goed doen. En dus denken we bij Linc naar Zorg na over de kwaliteit van zorg. Dat doen we onder andere door onszelf te toetsen, door afspraken te maken over kwaliteit en door externe partijen mee te laten kijken naar hoe we het doen. Die informatie, bundelen we in een kwaliteitsrapport. Dat rapport, geven wij vorm op geheel eigen wijze:

Er zijn geen stapels papier meer, maar je vindt beknopte informatie op deze speciale kwaliteitspagina. In de afbeelding hieronder zie je in één oogopslag waar we binnen Linc naar Zorg op het gebied van kwaliteit mee bezig zijn. Wil je meer zien en horen? Bekijk dan de video's van onze cliënten en coaches en lees de informatie bij de bouwstenen! Voor wie details wil, is er een achterliggend kwaliteitsdocument.

Bouwstenen

We werken met de 4 bouwstenen die zijn opgenomen in het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het zorgkantoor is de partij waaraan wij ons verantwoorden en die zorg bij ons inkoopt. De afbeelding hierboven is een samenvatting van het kwaliteitsdocument 2022 en het jaarverslag 2022. Wil je meer zien én horen over de kwaliteit van zorg bij Linc? Bekijk dan hieronder de video's en andere informatie per bouwsteen. 

Linc naar Zorg
Bouwsteen 1
Het zorgproces rondom de individuele persoon
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 3
Professionele ontwikkeling
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 4
Inzicht in kwaliteit
Bekijk bouwsteen
Certificering

Linc naar Zorg is ISO 9001:2015 gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden door wet- en regelgeving en onze samenwerkingspartners. Om de kwaliteit van zorg continue te monitoren en verbeteren wordt onze medewerkers geleerd om de PDCA- cyclus onderdeel te laten zijn van hun dagelijks handelen. Zonder veel nadruk te leggen op de theorie, krijgen onze medewerkers alle ruimte om bezig te zijn met ‘continue verbeteren’. Niet alleen in de zorg voor onze cliënten, maar ook in hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door ons opleidingsplan en Linc naar Kennis.

Bekijk het kwaliteitsrapport in PDF