ik ben professional
menu
Bouwsteen 1
Het zorgproces rondom de individuele persoon

Deze bouwsteen richt zich op

  • De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.
  • De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie.
  • De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning.

Over de bouwsteen

Deze bouwsteen gaat over de dingen die wij doen om ervoor te zorgen dat onze cliënten goede zorg krijgen. Zorg die aansluit bij hun behoeftes en wensen. We hebben behandelaren die daarbij en rol kunnen spelen. We vertellen je er graag meer over in de volgende video's:

Bekijk de video over ons zorgproces Bekijk de video over de vakgroep

Integratieve beeldvorming

Linc naar Zorg ‘doet wat nodig is, wanneer dit nodig is’. Linc werkt daarom is daarom gestart met het werken volgens de methode Integratieve beeldvorming. Door deze manier van werken, ontdekken we samen met de cliënt nóg beter welke hulp er nodig is. Zo kunnen we écht maatwerk leveren!

Gewoon wonen

Een van de drijfveren van Linc naar Zorg is het stimuleren van een optimale deelname aan de samenleving. Daarom bieden we een alternatief voor mensen met intensieve en/of complexe zorgvragen buiten de traditionele intramurale zorg, namelijk ‘Gewoon Wonen’. Gewoon Wonen biedt 24 uurs-zorg bij de cliënt thuis, in de wijk, op de momenten dat de cliënt dat wil of nodig heeft. Zorg en ondersteuning op aanvraag dus! Vanuit het voorbeeld van zinnige zorg, geven we op onze eigen manier vorm aan deze vraaggerichte ondersteuning. In 2023 is het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze vorm van zorg verdubbeld. Ook het team staat inmiddels stevig. In 2024 verwachten we dat de groei nog verder zal gaan, zodat steeds meer cliënten ‘gewoon’ kunnen wonen.  Meer weten? Bekijk dit filmpje!

MIC

Bij Linc proberen we dingen die anders lopen dan verwacht, te zien als verbeterpunten. Allereerst zorgen we natuurlijk voor een oplossing. Vervolgens registreren we deze momenten via een Melding Incidenten Cliënten (MIC). Zo krijgen we inzicht in ons handelen en kunnen we daarvan leren. Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het belang van het melden van incidenten. Dit heeft gezorgd voor een groei van het aantal meldingen van 18 in 2020, met tot 345 meldingen in 2023. In 2023 is het meldformulier vereenvoudigd en de procedure aangepast, zodat het melden nog eenvoudiger wordt en minder kostbare tijd van de coach in beslag neemt.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt alles rondom zorg die onder dwang wordt verleend. ‘Onvrijwillige zorg’ heet dat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht nemen van bepaalde medicijnen. In 2023 is bij 2 van de 83 Wlz-cliënten, onvrijwillige toegepast volgens de wet zorg en dwang. Er zijn geen Wmo-cliënten waarbij onvrijwillige zorg is toegepast.

Benieuwd naar de
andere bouwstenen?

Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 3
Professionele ontwikkeling
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 4
Inzicht in kwaliteit
Bekijk bouwsteen