ik ben professional
menu
Bouwsteen 1
Zorgproces rondom de individuele cliënt

Deze bouwsteen richt zich op

  • De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.
  • De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie.
  • De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning.

Over de bouwsteen

Deze bouwsteen gaat over de dingen die wij doen om ervoor te zorgen dat onze cliënten goede zorg krijgen. Zorg die aansluit bij hun behoeftes en wensen. We hebben behandelaren die daarbij en rol kunnen spelen. We vertellen je er graag meer over in de volgende video's:

Bekijk de video over ons zorgproces Bekijk de video over de vakgroep

Integratieve beeldvorming

Linc naar zorg ‘doet wat nodig is, wanneer dit nodig is’. Linc is daarom gestart met het werken volgens de methode Integratieve beeldvorming. Door deze manier van werken, ontdekken we samen met de cliënt nóg beter welke hulp er nodig is. Zo kunnen we écht maatwerk leveren!

Gewoon wonen

Een van de drijfveren van Linc naar Zorg is het stimuleren van een optimale deelname aan de samenleving. Daarom willen we een alternatief bieden voor mensen met intensieve en/of complexe zorgvragen buiten de traditionele intramurale zorg. Hier is ‘Gewoon Wonen’ uit ontstaan. Gewoon Wonen biedt 24 uurs-zorg bij de client thuis, in de wijk, op de momenten dat de cliënt dat wil of nodig heeft. Zorg en ondersteuning op aanvraag dus! Vanuit het voorbeeld van zinnige zorg, zijn we op onze eigen manier vorm aan het geven aan deze vraaggerichte ondersteuning.  In 2021 zijn we druk bezig geweest om dit te organiseren. In 2022 kunnen we de eerste cliënten deze vorm van zorg bieden. Meer weten? Bekijk dit filmpje!

MIC

Bij Linc proberen we dingen die anders lopen dan verwacht, te zien als verbeterpunten. Allereerst gaan we natuurlijk zorgen voor een oplossing, maar dat is niet het enige. Door deze momenten te registreren via een Melding Incidenten Cliënten (MIC) krijgen we inzicht in ons handelen en kunnen we daarvan leren. In 2021 hebben we daarom iedereen bewust gemaakt van het belang van melden. De procedure is een stuk simpeler gemaakt en bovendien hebben we alles goed besproken in de teams. In 2022 stond het onderwerp opnieuw op de agenda. In 2020 zijn 18 meldingen gedaan, in 2021 waren dit er 65, in 2022 waren dit er 185. Ook in 2023 zal er aandacht zijn voor de meldfrequentie, de wijze van het bespreken van de incidenten en het maken van analyses op team en organisatieniveau. Wat we ook gaan bekijken, is of de huidige manier van registratie nog bij het groter wordende Linc naar Zorg past, of dat we over moeten gaan op een ander digitaal meldsysteem.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt alles rondom zorg die onder dwang wordt verleend. ‘Onvrijwillige zorg’ heet dat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht nemen van bepaalde medicijnen. In 2022 is bij 1 van de 65 Wlz-cliënten, onvrijwillige toegepast volgens de wet zorg en dwang. Er zijn geen Wmo-cliënten waarbij onvrijwillige zorg is toegepast. Omdat het aantal cliënten groeit, verwachten we dat dit meer wordt.

Benieuwd naar de
andere bouwstenen?

Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van cliënten
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 3
Zelfreflectie in zorgteams
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 4
Visitatie
Bekijk bouwsteen