ik ben professional
menu
Bouwsteen 4
Visitatie

Deze bouwsteen richt zich op

  • Hoe kijken anderen naar de kwaliteit van onze zorg?
  • Wat vinden zij van de manier waarop we ons verantwoorden?

Over de bouwsteen

Omdat wij het belangrijk vinden om goede kwaliteit te leveren, controleren en toetsen we onszelf regelmatig. Maar hoe kijkt een buitenstaander naar ons kwaliteitsdocument? Welke kritische punten komen er dan naar voren en wat kunnen we daar van leren?

Bij Linc doen we het graag anders. En omdat we het belangrijk vinden dat onze cliënten weten waar we mee bezig zijn, hebben we het kwaliteitsdocument dit jaar anders vormgegeven. Geen dik pak papier met moeilijke woorden, maar een kwaliteitspagina op onze website. Op deze pagina vind je  informatie en video’s over hoe wij bij Linc te werk gaan. Voor hen die toch nog wat meer achtergrondinformatie willen, is er het achterliggende verantwoordingsdocument.

Visitatie

Externe visitatie

Eens in de twee jaar nodigen we minimaal 2 extern deskundigen uit. Ze kijken hoe wij de kwaliteit van onze zorg zelf zien en hoe we deze onderbouwen in het kwaliteitsdocument. Dat noemen we “externe visitatie”. De laatste keer was in 2020. Je vindt het rapport hier

Interne reflectie

Intern reflecteren we met onze medewerkers, maar ook met onze cliënten en de raad van commissarissen. Zij hebben de kwaliteitspagina, de video's en het achterliggende kwaliteitsrapport ook bekeken. Hieronder lees je hun reacties. 

Reactie Cliënten

De cliënten zijn blij met dit resultaat. Het is een mooie site geworden. Het papieren rapport van vorig jaar was soms wat lastig om te lezen. Door het gebruik van de filmpjes is het veel beter en leuker. De cliënt krijgt echt een gezicht en we herkennen ons in de verhalen. Het ziet er goed uit zo. Alleen het lettertype zou wat donkerder mogen zodat het nog beter te lezen is.

Reactie Raad van Commissarissen

De RvC ziet een sprankelend kwaliteitsrapport 2021 waarin de cliënt ook letterlijk een gezicht heeft gekregen in beeld en geluid. De verhalen spreken ook hun beleving van de zorg die Linc naar zorg biedt uit. Ondanks de toen nog aanwezige coronamaatregelen is dat een mooi resultaat. De plannen voor 2022 zijn ambitieus en divers. Het streven naar groei en Gewoon Wonen zullen wij zeker met belangstelling volgen, zeker met oog op de krapte van de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan. De aandacht naar cliënten en medewerkers is duidelijk aanwezig en is zeer herkenbaar voor de organisatie.

Benieuwd naar de
andere bouwstenen?

Bouwsteen 1
Zorgproces rondom de individuele cliënt
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van cliënten
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 3
Zelfreflectie in zorgteams
Bekijk bouwsteen