ik ben professional
menu
Bouwsteen 3
Professionele ontwikkeling

Deze bouwsteen richt zich op

  • Betrokken en vakbekwame medewerkers
  • Hoe wij leren en verbeteren

Over de bouwsteen

We meten de tevredenheid van onze medewerkers natuurlijk regelmatig. Dat doen we met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO 2022). We vinden het ook belangrijk dat medewerkers van Linc naar Zorg samen in gesprek gaan over hun werk en functioneren in én met het team. Hoe we dat doen? Je ziet er meer over in de video.
 

Bekijk de video

Medewerkerstevredenheids-
onderzoek

Bij Linc staan we met elkaar in verbinding. En dus is dat ook hoe we met elkaar praten, bijvoorbeeld over de tevredenheid van onze medewerkers. Het MTO bestaat niet uit zomaar het invullen van een vragenlijst, maar erna vindt direct een gesprek plaats. In 2022 heeft de laatste meting plaats gevonden. Hier vind je een overzicht van de resultaten.

MIM

Een veilig werkklimaat vinden we erg belangrijk. Het veilig kunnen melden van incidenten die betrekking hebben op jou als medewerker, hoort daar ook bij. Daarom hebben we in 2023 een formulier gemaakt voor het veilig melden van incidenten van medewerkers (MIM). Per januari 2024 is het formulier te gebruiken door onze medewerkers waardoor eventuele ondersteuning snel kan worden opgepakt.

Teamreflectie

Als je beter wilt worden in wat je doet, moet je kritisch naar jezelf durven kijken. Dat geldt voor onze medewerkers én de teams waarin ze werken. Teamreflectie is daarom een vast onderdeel voor onze teams. We kijken naar wat we goed doen en wat er beter kan. De uitkomsten daarvan, inclusief de verbeterpunten, worden vastgelegd. In 2023 hebben we tijdens de ‘Linc-dag’ de teamjaarplannen met elkaar gedeeld, om zo ook met elkaar meer woorden te geven aan de kernwaarden. Waar nodig zijn verbeterpunten opgesteld en hebben de teamleden dit opgepakt. Als het team daarom vraagt wordt de teamreflectie begeleid. Meerdere teams hebben daar het afgelopen jaar gebruik van gemaakt.


Kompas

De afgelopen jaren is Linc naar zorg flink gegroeid. Bij groei horen ook veranderingen van bijvoorbeeld de strategie en cultuur. Daarom hebben we in 2023 gewerkt aan een nieuwe strategisch beleid. Met daarin een strategisch leerbeleid, pedagogische visie, de teamontwikkelplannen en de nieuwe kernwaarden Ondernemen, Ontwikkelen en Verbinden. Dit nieuwe beleid wordt in 2024 vertaald naar een kwaliteitskompas, waarna de teams ermee aan de slag kunnen.

Medewerkersverhalen

Quincy
Quincy, 26
“Werken bij Linc voelde meteen vertrouwd”
Lees mijn verhaal
Martine
Martine, 54
“Ik was veranderd, de wereld was veranderd. Tijd voor actie!”
Lees mijn verhaal
Justin
Justin, 39
“Dat ik de zorg in wilde, was voor mij al snel duidelijk”
Lees mijn verhaal
Rafaëla
Rafaëla, 35
“Lekker ongedwongen, typisch Linc naar Zorg”
Lees mijn verhaal

Benieuwd naar de
andere bouwstenen?

Bouwsteen 1
Het zorgproces rondom de individuele persoon
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 2
Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking
Bekijk bouwsteen
Bouwsteen 4
Inzicht in kwaliteit
Bekijk bouwsteen